Persondatapolitik                                 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Gåsetårnets Motorkompagni A/S (GT Motors A/S) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Gåsetårnets Motorkompagni A/S

Præstegårdsvej 2, 4760 Vordingborg

CVR-nr.: 41934832

Telefon: +45 88 62 08 88

E-mailadresse: info@gtmotors.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger

Pkt. 1              Personoplysninger anvendes til: Udarbejdelse af tilbud på biler, motorcykler, tilbehør, eller andet, som du har anmodet om, til bestilling eller køb af ovenstående hos eksterne eller interne leverandører, til salg og indregistrering, fakturering, til levering af lejebiler samt brug af demobiler, til ansøgning om finansiering, leasing, kreditvurdering, forsikring eller andre produkter eller ydelser vi formidler, til udarbejdelse af køresedler ved prøveture, til at svare på din henvendelser uanset i hvad din henvendelse omhandler, support og opfølgning i forbindelse med levering af vores ydelser samt kundetilfredshedsundersøgelser, tilmelding og afholdelse af events, kørekurser, presseture m.m., udsendelse af serviceindkaldelser eller andre vedligeholdelses- eller sikkerhedskrav til dit køretøj samt information om garanti herunder blandt andet udløb og mulighed for forlængelse.

Pkt. 2             Videoovervågning: Der kan af hensyn til sikkerhed og kriminalitetsforebyggelse være videoovervågning på vores lokationer.

Pkt. 3             Overvågning af biler: Vores biler du prøvekører, lejer eller leaser kan være satellit overvågede for at indsamle data om bilerne og forhindre tyveri.

Pkt. 4             Sociale medier: Anvendes for at skabe opmærksomhed om vores brand, produkter, ydelser og events. Oplysninger du måtte sende til os på sociale medier som eksempelvis, men ikke begrænset til, Facebook, Instagram m.fl., kan anvendes på samme måde som under pkt. 1. Følger eller ”liker” du vores sociale medier vil du blive udsat for opslag der kan indeholde markedsføring. Se desuden det enkelte medies persondatapolitik for nærmere oplysninger.

Pkt. 5             Besøg på vores hjemmeside: Vi samler pt. ingen informationer om dig på vores hjemmeside, www.gtmotors.dk. Hvis du besøger andre hjemmesider, hvor vores annoncer eller informationer er tilgængelige, kan disse hjemmeside samle informationer om dig, men dette er uden for GT Motors A/S råden og indvirkning. Disse hjemmesider kan f.eks. være www.bilbasen.dk, www.biltorvet.dk, m.fl. Se de enkelte hjemmesider for deres individuelle persondatapolitik.

Pkt. 6             Hvis du ansøger et job hos os, vil vi opbevare din data indtil vi har vurderet og besvaret din ansøgning. Vi lagrer ikke ansøgninger til fremtidigt brug.

Pkt. 7              Videregivelse af personoplysninger: Med din tilladelse indhenter og videresender vi dine personlige oplysninger til Skattestyrelsen, Motorstyrelsen, finansierings- og forsikringspartnere mv. jf. pkt. 1.

Pkt. 8             Vi videregiver ikke dine oplysninger til modtagere uden for EU og EØS, uden aftale med dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi følger gældende lovgivning og kun opbevarer dine personlysninger så længe det er relevant, eller af interesse for dig.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er GT Motors A/S’ persondatapolitik opdateret 01.01.2022